ترافیک تعرفه های غیر حجمی چگونه شارژ میشود؟

در تعرفه های غیر حجمی، میزان ترافیک اعلام شده به صورت ماهیانه شارژ میشود و اولین دوره همزمان با تاریخ خرید سرویس می باشد


موضوع : سرویس اینترنت تاریخ انتشار :
بازگشت
تومان