خدمات ویژه نمایندگان فروش

نوع درخواست خود را انتخاب نمایید
لغو فروش فعال کردن سرویس رزرو خطای شاهکار تغییرنام جابه جایی سرویس ADSL مشکلات IP استاتیک ریست پورت ریست مک ریست پورت و مک درخواست نمایندگی فروش استعلام VDSL سایر


زمان انجام درخواست های نمایندگان فروش به شرح زیر می باشد:
 فعال سازی سرویس رزرو ، ریست پورت و مک از ساعت 8 تا 23
لغو فروش
علاوه بر ساعات اداری در روزها و ساعات غیراداری یک مرتبه بین ساعات 21 تا 23 
و سایر درخواست ها صرفا در ساعات اداری

افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان