قیمت اینترنت مخابرات 2020 ، به تفکیک سرویس های ADSL ، VDSL ، FTTH به شرح زیر می باشد

مدت زمان سرویس موردنظر خود را انتخاب کنید
مدت زمان سرویس موردنظر خود را انتخاب کنید
مدت زمان سرویس موردنظر خود را انتخاب کنید
×
درخواست های من
درخواست های مشاور
افزایش اعتبار کیف پول بستن
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد نمایید
تومان